Zonder ankers raakt een schip op drift. Breed opgezette wetenschappelijke metastudies behoren de ankerpunten te zijn in het maatschappelijke debat. Want ook wetenschap is een menselijk bedrijf, en er zijn goede en minder goede wetenschappelijke studies. Daarom zijn voor het vinden van brede wetenschappelijke consensus transparante, breed opgezette metastudies van bijzonder belang. Bij goede metastudies worden grote aantallen wetenschappelijke studies naast elkaar gelegd, en wordt met name kritisch gekeken naar de zogenaamde datasets, de wijze dus waarop de onderliggende data zijn verzameld en verwerkt. 

Politieke tegenstanders van kernenergie zijn vaak niet zo gek op metastudies. Hun favoriete studies over energie en kernenergie sneuvelen daarin nogal eens, wegens methodologische tekortkomingen. In metastudies komt kernenergie gunstig naar voren, puur op basis van de data.

Wat zijn nou volgens ons de belangrijke, peer reviewed metastudies van gezaghebbende instituten met essentiële informatie over kernenergie? Dat zijn de rapporten die we hieronder bespreken. Ze vatten de meest essentiële aspecten en eigenschappen van kernenergie samen. Enkele ervan, die van IPCC en UNECE, vergelijken ook de prestaties van kernenergie met andere vormen van opwek.

Het zijn ook precies deze rapporten die politieke tegenstanders van kernenergie stelselmatig negeren of ontkennen. Zo zijn de bevindingen in het (korte) rapport van de IPCC jarenlang tegengesproken door van notoire tegenstanders van kernenergie. Hun argument daarbij was dat studies van tegenstanders waren genegeerd. Ze waren door het IPCC echter niet genegeerd, maar gewogen en op grond van hun methodologische tekortkomingen terzijde gelegd. In de rechtszaak die Greenpeace aanspande tegen de de Europese Commissie voor het opnemen van kernenergie in de EU's groene taxonomie, wordt de UNECE-studie in een voetnoot afgeserveerd met de opmerking dat de World Nuclear Association (WNA) eraan heeft meegewerkt. Dat klopt, maar Greenpeace verzuimt te melden dat de International Renewable Energy Agency (IRENA) eveneens aan de UNECE-studie heeft meegewerkt. 

De weg vooruit is naar onze mening de weg van consensuswetenschap. De links hieronder verwijzen naar samenvattingen van genoemde studies, maar uiteraard ook naar het origineel, zodat u kunt controleren of onze samenvattingen kloppen. 

IPCC: Nuclear power is a low carbon source
JRC's Technical Assessment of Nuclear Energy
UNECE's Life Cycle Analysis of Nuclear Energy
UNSCEAR: geen negatieve gezondheidseffecten gevonden van de straling na ‘Fukushima’.

 

Tags:
 

Child Pages

Page Tree