Kernenergie heeft één groot nadeel: weinig mensen begrijpen de technologie, nog minder mensen begrijpen de details. Dat maakt haar kwetsbaar voor desinformatie. Daarom is het belangrijk dat méér mensen kernenergie gaan begrijpen. 

Kaf en koren scheiden is het eerste wat je moet leren over kernenergie. In het energiedebat hebben groene ideologie, de media en het grootkapitaal elkaar goed weten te vinden in het zwartmaken van kernenergie. Er is over de onderwerpen energie in het algemeen en kernenergie in het bijzonder, op het internet zeer gemakkelijk veel kaf te vinden. Koren is moeilijker. Onvoorbereid googlen over kernenergie is daarom geen goed idee: leer eerst de grote lijnen, en begin zo met het opbouwen van groepsimmuniteit tegen antinucleaire onzin.

Een goede  manier hiervoor is boeken lezen. Dat geeft je de rust en de tijd om nieuwe informatie te verwerken.

We verwijzen hieronder naar drie setjes boeken. Uiteraard is elk boek ook afzonderlijk te lezen. Maar de kracht zit in de samenhang die je ontdekt als je vordert. Sinds kort kunnen we u maar liefst drie Nederlandstalige publicaties aanbevelen, u vindt ze hieronder:
Nederlandstalige boeken over kernenergie
Wat kernenergie is, en waarom we het nodig hebben
Verdieping-over-nucleair-onderzoek-straling-en-energiedichtheid
Wat bezielt toch de milieubeweging bij haar afwijzing van kernenergie?

Tags:
 

Child Pages

Page Tree