Vanuit de stichtingen WePlanet, e-Lise, Thorium MSR en andere worden veel brieven naar redacties geschreven met inhoudelijke opmerkingen over artikelen of de wijze van verslaggeving.

Deze worden echter in veruit de meeste gevallen niet gepubliceerd. 

In deze rubriek vindt u alsnog deze brieven aan de redactie. Zo krijgt u de kans ze alsnog te lezen.

Terecht schrijven onze media veel over de energietransitie en voor veel mensen zijn zij de voornaamste bron van kennis over de ontwikkelingen. Des te belangrijker is dat de informatie die verstrekt wordt niet alleen correct is, maar ook dat lezers een idee krijgen van wat de relevantie is van bepaalde stappen of innovaties. Het is voor iedereen van belang dat we idee hebben van de omvang van de opgave, en hoe het besproken onderwerp zich daartoe verhoudt.

20230802 Tubantia en de 'Kernenergielobby'
20220517 Volkskrant Commentaar op verdienmodel zonnepanelen
20220326 NRC Column Margriet van der Heijden

Noot voor de betreffende redacties: wij streven ernaar om naast onze ingezonden kopij ook het oorspronkelijke artikel te plaatsen. Wij rekenen er op dat redacties het belang van beter begrip van deze belangrijke onderwerpen laten prevaleren boven de copyrights die wij uiteraard volledig erkennen. Indien u hiermee niet akkoord gaat volstaat een verzoek aan de administrator om het betreffende artikel te verwijderen.

 

Tags:
 

Child Pages

Page Tree