De nieuwsbrieven van CleanPower4All gaan in op actuele zaken en verschijnen onregelmatig. In lijn met onze overige activiteiten is de benadering van onderwerpen science- en evidence-based. Waar nodig leggen we onze analyses voor aan onafhankelijke deskundigen. 

De nieuwsbrieven worden verspreid door:

- Stichting WePlanet Nederland (voorheen RePlanet Nederland)
- Stichting e-Lise
- Actiegroep Kern voor Klimaat
- Atoom Alliantie
- Liberale Vrienden

20240405 - Nederlandse startup krijgt 10 miljoen van Franse overheid om innovatieve kerncentrale te ontwikkelen. Wat doet Nederland? Wat doet EZK?
20240404 Ruimtelijk proces EZK voor nieuwe kerncentrales – zienswijze van Stichting e-Lise
20240320-From-Renewables-Energy-Directive-RED-to-Clean-Energy-Directive-CED
20240319-Reactie-op-brief-BenW-Groningen-inzake-kernenergie
20230822-Open brief Stichting e-Lise aan alle politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen
20220318 Nieuwsbrief 2 Waarheidsvinding over kernenergie in tijden van oorlog
20220326-nav-Column-Margriet-van-der-Heijden

Tags:
 

Child Pages

Page Tree