Is kernafval een steekhoudend argument tegen kernenergie?

Voor veel mensen is kernafval hét argument om tegen kernenergie te zijn. Is dat terecht?

In het eerste artikel schetsen wij in het kort hoezeer de sociaal-politieke en de technisch-wetenschappelijke discussie over verbruikte nucleaire brandstof uiteenlopen. We gaan in op de vraag hoe gevaarlijk is het kernafval, en hoe lang is het hoe gevaarlijk? Om tenslotte de kansen te bespreken die innovatie bieden:
Kernafval: gevaar, risico, kans

Op deze pagina's nemen we u mee op bezoek bij de COVRA:
Beeldverslag bezoek COVRA

Hier legt Ewoud Verhoef, technisch directeur van de COVRA, het Nederlandse beleid uit:
Hoogradioactief afval: het Nederlandse beleid uitgelegd

Voor de liefhebber, verbruikte nucleaire brandstof in drie grafieken:
Is kernafval een 'onopgelost probleem'?
 

Hoogradioactief afval: na 50.000 jaar ongeveer zo giftig als aspirine
In 2021 in het Duits verscheen, van voormalig nucleair klokkenluider Rainer Moorman. In dit boekje, dat wij ook bespreken in Kernafval: gevaar, risico, kans, maakt hij een vergelijking tussen de giftigheid van Duitse rotsen in hun natuurlijke staat en kernafval. Hij rekent voor dat op het moment van aanvang van de eindberging voor de totale inventaris van Duits kernafval (dat wil zeggen: alle radioactief afval dat door de Duitse kerncentrales is geproduceerd) een giftigheid heeft die overeenkomt met de natuurlijke giftigheid van ongeveer een kubieke kilometer rots. Door radioactief verval loopt deze giftigheid in de loop der eeuwen sterk terug. Na verloop van 50.000 jaar is het afval zelf per gram ongeveer even giftig als aspirine.
https://www.bol.com/nl/nl/p/atommull-ungelostes-unlosbares-problem/9300000060819325/

Habog - foto COVRA .jpg

Tags:
 

Child Pages

Page Tree