De beste kans van slagen heeft de energietransitie als we kiezen voor een brede mix van schone technologie. Schone energie voor iedereen op deze planeet vergt dat we technieken selecteren op hun sterke kanten. De inzet van zon en wind moeten we afwegen tegen de noodzaak materiaal te besparen en ruimte te besparen, zeker als die materialen en ruimte schaars zijn en steeds kostbaarder worden. De inzet van kernenergie vergt een adequaat maatschappelijk gesprek en media die hun taak van waarheidsvinding ook op het gebied van straling en kernenergie serieus nemen.

Laten wij voorop stellen dat er geen energiesysteem bestaat zonder nadelen. Maar verantwoord kiezen vereist een evenwichtig beeld van de verschillende opties. Alleen door transparante weging, zoveel mogelijk zonder ideologie en op dezelfde weegschaal, kunnen wij verantwoorde keuzes maken.

Kernenergie is duurzaam, maar kampt met een slecht imago. Inzet van kernenergie helpt ons landschap, onze natuur en onze samenleving vitaal te houden. Maar veel ngo's die voor deze idealen opkomen, bestrijden haar en negeren daarbij de wetenschappelijke consensus. Kernenergie is een krachtig gereedschap voor het bereiken van klimaatdoelen. Maar zodra het over kernenergie gaat, schuift de klimaatbeweging de wetenschap vaak terzijde.

Over kernenergie circuleren veel misverstanden. Veel hiervan zijn gevoed door decennia van misleiding over vrijwel alle aspecten van deze technologie. Dat het duur zou zijn, dat het onopgeloste afvalproblemen kent, dat het gevaarlijk zou zijn of dat uraniumvoorraden te beperkt zouden zijn. Kenmerkend voor veel berichtgeving in de media over kernenergie is het meten met twee maten. Kleine, vaak zelfs niet bestaande problemen worden in de pers breed uitgemeten. De enorme voordelen worden door veel nieuwsmedia zelden of nooit benoemd.

Zo blijven veel mensen geloven dat kernenergie duur, vies en gevaarlijk is. En vooral: dat we zonder kunnen. Het is fijn voor de fossiele industrie als u dat blijft geloven, want hoe langer u dat doet, hoe langer we afhankelijk zullen blijven van kolen, olie en gas.

Daarom zijn wij begonnen met Clean Power for All: een kennisplatform met een breed aanbod van informatie over schone energie, met name kernenergie. 

Clean Power for All is een gezamenlijk initiatief van Stichting e-Lise, Kern voor Klimaat, Stichting RePlanet en Stichting Thorium MSR. Deze ngo's ontvangen geen steun van bedrijven in de nucleaire sector.

20200417 Appels en peren.jpg

 

Tags:
 

Child Pages

Page Tree