Iedere wereldburger moet toegang krijgen tot betaalbare, betrouwbare, duurzame energie. Niet voor niets is dat geformulered als Sustainable Development Goal nr 7. De beste kans om iedereen die toegang ook daadwerkelijke te geven is om wereldwijd in te zetten op een brede mix van duurzame bronnen. Immers: íedere vorm van energie kan in zijn ontwikkeling stuiten op sociaal-politieke, economische of fysieke grenzen. 

Energie uit fossiele bronnen heeft miljarden mensen uit de armoede getild, maar is nu gestuit op de grens van een stijgend CO2-gehalte. Daarom is een wereldwijde energietransitie ingezet, die de uitstoot van CO2 moet beperken en uiteindelijk zelfs stoppen. De ontwikkeling van zon kan stuiten op beschikbaarheid van ruimte en materialen. De ontwikkeling van kernenergie en wind kunnen stuiten op grenzen van maatschappelijke acceptatie. Tegen de inzet van ondergrondse CO2-opslag werden in Nederland al rechtszaken gevoerd. De ontwikkeling van zon, wind en kernenergie stuiten momenteel op netwerkcongestie, maar óók de groei van het elektriciteitsnet die dat moet verhelpen, stuit al op maatschappelijke weerstand.

Als we willen slagen in de wereldwijde energietransitie, dan moeten we leren een adequaat maatschappelijk gesprek te voeren op basis van feiten. Dat vergt onder meer media die de journalistieke kernwaarde van waarheidsvinding voorop blijven stellen, ook als het gaat over straling en kernenergie. Want alleen door transparante weging van voor- en nadelen van álle opties, zoveel mogelijk zonder ideologie en op dezelfde weegschaal, kunnen wij verantwoorde keuzes maken.

Deze xwiki gaat vooral over kernenergie. Kernenergie is duurzaam, maar kampt met een slecht imago. Inzet van kernenergie kan ons helpen om ons landschap, onze natuur en onze samenleving vitaal te houden. Maar veel ngo's die voor deze idealen opkomen, houden vast aan dogma's en negeren de wetenschappelijke consensus over kernenergie. Kernenergie is een krachtig gereedschap voor het bereiken van klimaatdoelen. Maar zodra het over kernenergie gaat, schuiven veel klimaatactivisten de wetenschap terzijde.

Veel misverstanden over kernenergie zijn gevoed door decennia van actieve misleiding over vrijwel alle aspecten van deze technologie. Dat het duur zou zijn, dat het onopgeloste afvalproblemen kent, dat het gevaarlijk zou zijn of dat uraniumvoorraden te beperkt zouden zijn. Het gesprek over kernenergie blijft zich kenmerken door het meten met twee maten. Kleine, vaak zelfs niet bestaande problemen worden in de pers breed uitgemeten. De voordelen worden door veel nieuwsmedia zelden of nooit benoemd. Gaat het over zon, wind, waterstof en batterijen, dan zien we het omgekeerde patroon: hun duurzaamheid wordt overdreven, problemen blijven onderbelicht.

Zo blijven veel mensen geloven dat kernenergie duur, vies en gevaarlijk is. En vooral: dat we zonder kunnen. Het is fijn voor de fossiele industrie als u dat blijft geloven, want hoe langer u dat doet, hoe langer ze u kolen, olie en gas kunnen blijven verkopen.

Daarom zijn wij begonnen met Clean Power for All: een kennisplatform met een breed aanbod van informatie over schone energie, met name kernenergie. Ontdek hier hoe u deze site gebruikt.

Clean Power for All is een gezamenlijk initiatief van Stichting e-Lise, Kern voor Klimaat, Stichting RePlanetStichting Thorium MSR en Collectifission. Deze ngo's ontvangen geen steun van bedrijven in de nucleaire sector.

20200417 Appels en peren.jpg

 

Tags:
 

Child Pages

Page Tree