Wetenschappelijke consensus - en hoe deze terzijde te schuiven

Bij het onderwerp kernenergie hapert de functie van waarheidsvinding van de media. Antinucleair activisme is gericht op het handhaven van deze status quo. Voor veel NGO's die milieu als hoofdonderwerp hebben, is anti-kern-activisme onderdeel van hun identiteit, waarvan ze maar moeilijk afscheid kunnen nemen.

Binnen deze NGO's is (nog) maar een handjevol echte anti-kernenergie specialisten actief. Hun hebben tot doel om te voorkomen dat u zelf gaat nadenken over ons energiesysteem en over kernenergie. Hun belangrijkste methode is om de wetenschappelijke consensus die er onder de beste experts bestaat over kernenergie, effectief buiten beeld te houden. Daarin slagen ze helaas nog altijd erg goed, althans bij hun eigen supporters, de politieke partijen waarmee ze zich associëren en belangrijke delen van de journalistiek.

Onze media informeren ons over veel onderwerpen die zodanig complex zijn dat er experts voor nodig zijn om ons te behoeden voor dwaalwegen. Dat gaat lang niet altijd gemakkelijk. Maar vaak weet de berichtgeving wel enigszins in de buurt te blijven van wat de wetenschappelijke consensus is over dit onderwerp. Dat is bij kernenergie helaas niet het geval.

Op deze pagina's over antinuclearisme willen wij onderwerp voor onderwerp laten zien hoe de antikernenergiebeweging systematisch werkt aan het ondermijnen van de geloofwaardigheid van de beste wetenschappelijke bronnen die relevant zijn voor de discussie over kernenergie.

 

Tags:
 

Child Pages

Page Tree