Wetenschappelijke consensus - en hoe deze terzijde te schuiven

Onze media informeren ons over veel onderwerpen die zodanig complex zijn dat er experts voor nodig zijn om diezelfde media bij die informatietaak te behoeden voor dwaalwegen. Dat gaat lang niet altijd gemakkelijk, maar meestal weet de berichtgeving aardig in de buurt te blijven van wat de wetenschappelijke consensus is over dit onderwerp. 

Bij het onderwerp kernenergie hapert de functie van waarheidsvinding van de media. De hoofdoorzaak daarvan is dat antinucleair activisme, vaak een onlosmakelijk onderdeel van ngo's die milieu als hoofdonderwerp hebben, er in slaagt om de wetenschappelijke consensus die er onder de beste experts bestaat over allerhande nucleaire onderwerpen, effectief terzijde te schuiven.

Op deze pagina's over antinuclearisme willen wij onderwerp voor onderwerp laten zien hoe de antikernenergiebeweging systematisch werkt aan het ondermijnen van de geloofwaardigheid van de beste wetenschappelijke bronnen die relevant zijn voor de discussie over kernenergie.

 

Tags:
 

Child Pages

Page Tree